Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là sắt thép các loại, kim ngạch đạt 6,61 triệu USD, giảm 5,97% so với tháng 12/2020, tăng 147,34% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 11,04% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tiếp đến là mặt hàng sản phẩm từ sắt thép, kim ngạch đạt 5,95 triệu USD, tăng 10,37% so với tháng trước, tăng 147% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 9,95% tỷ trọng xuất khẩu.
Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trong tháng 1/2021 so với cùng kỳ năm trước: kim loại thường khác và sản phẩm tăng 672,91%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 168,66%; giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 157,13%; phân bón các loại tăng 184,39%; xuất khẩu sản phẩm gốm sứ tăng 126,92%; sản phẩm hóa chất tăng 159,79%.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Lào tháng 1/2021
(tính toán từ số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)
ĐVT: USD

Nguồn: VITIC