Mặt hàng chủ lực của Việt Nam xuất sang Hà Lan là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, với thị phần 24,83% đạt 118,14 triệu USD, giảm 15,76% so với cùng kỳ. Điện thoại các loại và linh kiện chiếm vị trí thứ 2 với thị phần 14,31% đạt 68,1 triệu USD, giảm 18,33%; giày dép các loại chiếm 12,17% tổng kim ngạch đạt 57,91 triệu USD, giảm 14,61%; hàng dệt, may đạt 46,02 triệu USD, giảm 29,2%.
Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác chiếm thị phần khá với 10,51% đạt 50,02 triệu USD, mặc dù giảm 27,29% so với tháng 12/2019 nhưng lại tăng trưởng nhẹ 14,85% so với cùng kỳ.
Hạt tiêu, cao su cũng giảm trị giá 69,28% và 72,27% xuống mức tương ứng 795.302 USD và 667.352 USD.

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Hà Lan tháng 1/2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/02/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Mặt hàng

T1/2020

So với T12/2019 (%)

T1/2020

So với T1/2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Tổng kim ngạch XK

475.840.928

-24,35

475.840.928

-20,06

100

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

118.149.336

-16,12

118.149.336

-15,76

24,83

Điện thoại các loại và linh kiện

68.107.121

-24,64

68.107.121

-18,33

14,31

Giày dép các loại

57.915.284

-22,15

57.915.284

-14,61

12,17

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

50.022.296

-27,29

50.022.296

14,85

10,51

Hàng dệt, may

46.022.780

-31,23

46.022.780

-29,2

9,67

Hạt điều

20.788.637

-36,59

20.788.637

-25,25

4,37

Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù

19.682.394

-25,58

19.682.394

-12,3

4,14

Phương tiện vận tải và phụ tùng

13.552.258

-7,97

13.552.258

-37,88

2,85

Hàng thủy sản

11.126.970

-39,94

11.126.970

-44,38

2,34

Sản phẩm từ chất dẻo

10.618.538

-20,25

10.618.538

-31,72

2,23

Gỗ và sản phẩm gỗ

7.923.429

-20,81

7.923.429

-31,75

1,67

Sản phẩm từ sắt thép

4.602.665

-37,98

4.602.665

-55,25

0,97

Hàng rau quả

4.424.324

-26,73

4.424.324

-37,97

0,93

Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận

3.844.342

-28,05

3.844.342

-6,86

0,81

Cà phê

1.867.304

32,37

1.867.304

-22,16

0,39

Sản phẩm gốm, sứ

1.585.300

-23,16

1.585.300

37,06

0,33

Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc

1.506.363

-45,94

1.506.363

-34,07

0,32

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm

1.472.378

-31,06

1.472.378

-23,4

0,31

Sản phẩm từ cao su

1.246.572

-44,53

1.246.572

-41,81

0,26

Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện

1.204.908

-46,28

1.204.908

-45,81

0,25

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

1.198.265

-25,92

1.198.265

9,88

0,25

Kim loại thường khác và sản phẩm

865.700

134,74

865.700

68,97

0,18

Hạt tiêu

795.302

-65,01

795.302

-69,28

0,17

Cao su

667.352

-40,55

667.352

-72,27

0,14

Sản phẩm hóa chất

454.300

-23,03

454.300

-25,41

0,1

Hóa chất

255.388

-77,31

255.388

-87,36

0,05

Gạo

211.686

-38,69

211.686

-22,57

0,04

Hàng hóa khác

25.729.738

-21,27

25.729.738

 

5,41

Nguồn: VITIC