Riêng tháng 11/2023 xuất khẩu 84.215 tấn phân bón các loại, đạt 37,5 triệu USD, giá 445,3 USD/tấn, giảm 21,2% về khối lượng, giảm 23% kim ngạch và giảm2,2% về giá so với tháng 10/2023; So với tháng 11/2022 thì giảm cả lượng, kim ngạch và giá, với mức giảm tương ứng 12,4%, 34,4% và 25,2%
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 35,8% trong tổng khối lượng và chiếm 36% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 495.458 tấn, tương đương 208,19 triệu USD, giá trung bình 420 USD/tấn, tăng 12,8% về lượng, nhưng giảm 10,2% kim ngạch và giảm 20,4% về giá so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 11/2023 xuất khẩu sang thị trường này giảm 5,8% về khối lượng, giảm 22% về kim ngạch và giảm 17,2% về giá so với tháng 10/2023, đạt 27.525 tấn, tương đương 10,19 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Malaysia đạt 86.624 tấn, tương đương 29,52 triệu USD, giá trung bình 340,8 USD/tấn, giảm mạnh 28,3% về lượng, giảm53,6% kim ngạch và giảm 35,3% về giá, chiếm 6,3% trong tổng khối lượng và chiếm 5,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Myanmar đạt 46.394 tấn, tương đương 24,26 triệu USD, giá trung bình 522,8 USD/tấn, giảm 20% về lượng và giảm 36,3% kim ngạch, giá giảm 20,4%, chiếm trên 3,4% trong tổng khối lượng và chiếm 4,2% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang thị trường Philippines đạt 52.630 tấn, tương đương 23,89 triệu USD, giá trung bình 453,9 USD/tấn, giảm mạnh 31% về lượng, giảm 59,6% kim ngạch, giá giảm 41,4%, chiếm trên 3,8% trong tổng khối lượng và chiếm 4,1% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 11 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

Kim ngạch xuất khẩu phân bón 11 tháng năm 2023 giảm

Nguồn: Vinanet/VITIC