Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả tháng 7/2022 giảm 3,7% so với tháng 6/2022 và giảm 5,7% so với tháng 7/2021, đạt 249,69 triệu USD.
Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước đạt gần 1,93 tỷ USD, giảm 15,8% so với 7 tháng đầu năm 2021.
Rau quả của Việt Nam xuất khẩu tới 45,5% trong tổng kim ngạch sang thị trường Trung Quốc, đạt trên 877,63 triệu USD, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2021; riêng tháng 7/2022 xuất khẩu sang thị trường này đạt 79,3 triệu USD, giảm 6% so với tháng 6/2022 và giảm 32,7% so với tháng 7/2021 .
Đáng chú ý, thị trường xuất khẩu Trung Quốc đang có nhiều tín hiệu tích cực. Hoạt động thông quan mặt hàng rau quả qua các cửa khẩu biên giới đất liền với Trung Quốc thuận lợi hơn. Xuất khẩu rau quả của Việt Nam có nhiều triển vọng tăng trưởng sang thị trường này, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, bởi nhu cầu tiêu thụ hàng rau quả tại thị trường Trung Quốc sẽ tăng mạnh.Từ 01/7/2022, phía Trung Quốc đã đồng ý nhập khẩu thí điểm chanh leo Việt Nam qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc; ngày 11/7/2022 Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã kí Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc.
Xuất khẩu rau quả sang thị trường Đông Nam Á đạt 180,7 triệu USD, chiếm 9,4%, tăng19,4%. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng 17,9% so với cùng kỳ, đạt 158,24 triệu USD; xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc cũng tăng 15,2%, đạt 158,24 triệu USD, chiếm 8,2%.
Xuất khẩu rau quả sang thị trường FTA RCEPđạt 1,32 tỷ USD, chiếm 68,4%, giảm23,2%. Xuất khẩu sang thị trường EU đạt 98,54 triệu USD, chiếm 5%, tăng 11,5%.

Xuất khẩu rau quả 7 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Kim ngạch xuất khẩu rau quả 7 tháng năm 2022 đạt gần 1,93 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC