Dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ai Cập trong 2 tháng năm 2022 là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 25,8 triệu USD, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 25,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm hàng thủy sản, đạt 9,9 triệu USD, tăng 92,4%, chiếm 9.9% tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Ai Cập 2 tháng đầu năm 2022 nhìn chung tăng kim ngạch so với năm 2021, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá so với tháng trước đó: Cà phê tăng 114%; xơ, sợi dệt các loại tăng 30%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 65,4%.
Từ ngày 1/10/2021, Ai Cập áp dụng Hệ thống thông quan điện tử một cửa (ACI). Vì vậy doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này nhanh chóng nghiên cứu tài liệu, đăng ký tài khoản trên hệ thống, cũng như phối hợp với đối tác nhập khẩu và hãng vận tải trong khai báo thông tin theo đúng quy định.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ai Cập 2 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 10/3/2022 của TCHQ)

Nguồn: VITIC