Dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ai Cập trong 10 tháng đầu năm 2021 là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 148,8 triệu USD, tăng 75,3% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 31,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm hàng xơ, sợi dệt các loại, đạt 39,7 triệu USD, giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đứng thứ 3 là mặt hàng thủy sản, đạt 21 triệu USD, tăng 40,6%, chiếm 8,8 tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Ai Cập 10 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 10 tháng đầu năm 2020, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá: xuất khẩu hạt điều tăng 37,9%; hàng thủy sản 31,7%; hàng rau quả tăng 211,3%; sắt thép các loại tăng gấp 5 lần.
Những mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu giảm trong 10 tháng/2021: xơ, sợi dệt các loại giảm 7,8%; máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 7,6%; kim loại thường khác và sản phẩm giảm 59,8% so với 10 tháng/2021.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ai Cập 10 tháng đầu năm 2021
(Tính toán số liệu công bố ngày 12/11/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC