Dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ai Cập trong tháng 1 năm 2022 là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 16,3 triệu USD, tăng 84,4% so với tháng trước và tăng 62,9% so cùng kỳ năm trước, chiếm 25,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm hàng xơ, sợi dệt các loại, đạt 6,2 triệu USD, tăng 39,9% so với tháng trước và tăng 59% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 9,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đứng thứ 3 là mặt hàng cà phê, đạt 6,1 triệu USD, chiếm 9,3% tỷ trọng xuất khẩu
Hàng hóa xuất khẩu sang Ai Cập tháng đầu năm 2022 nhìn chung tăng kim ngạch so với năm 2021, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá so với tháng trước đó: hạt điều tăng 31,6%; rau quả tăng 70%.
Từ ngày 1/10/2021, Ai Cập áp dụng Hệ thống thông quan điện tử một cửa (ACI). Vì vậy doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này nhanh chóng nghiên cứu tài liệu, đăng ký tài khoản trên hệ thống, cũng như phối hợp với đối tác nhập khẩu và hãng vận tải trong khai báo thông tin theo đúng quy định.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ai Cập tháng 1 năm 2022
(Tính toán số liệu công bố ngày 13/2/2022 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC