Điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu, đạt 558,7 triệu USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 21,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 340,4 triệu USD, tăng 25,1%, chiếm 13,3% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp theo là nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 255,4 triệu USD, tăng 57,1%, chiếm 10% tỷ trọng xuất khẩu.
Trong 5 tháng đầu năm 2021, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ đều có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2020. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá: xuất khẩu chất dẻo nguyên liệu tăng 369,8%; xuất khẩu hóa chất tăng 116,3%; sắt thép các loại tăng 226,9%; sản phẩm mây tre cói và thảm tăng 143,1%; cao su tăng 102,8%; xuất khẩu than tăng 253,5%; xuất khẩu chè tăng 457,5%.

Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/6 của TCHQ)

Nguồn: VITIC