Mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu là nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện, đạt 106,8 triệu USD, tăng 23,8% so với tháng trước đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2022 lên 193,1 triệu USD, chiếm 20,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 60,6 triệu USD trong tháng 2/2022, giảm 5,8% so với tháng trước đó, tính chung 2 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu nhóm mặt hàng này đạt 125 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước đó, chiếm 13,2% tỷ trọng xuất khẩu.
Trong 2 tháng đầu năm 2022, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá so cùng kỳ với năm trước: Xuất khẩu dệt may tăng 52,5%; nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 35,1%; cà phê tăng 310,4%; sản phẩm từ săt thép tăng 54,5%; hạt điều tăng 76,4%; xơ sợi dệt các loại tăng 88,2%; dây điện và dây cáp điện tăng 103,1%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Anh 2 tháng năm 2022\

(Tính toán số liệu công bố ngày 9/3 của TCHQ)

Nguồn: VITIC