Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 412,3 triệu USD trong tháng 10/2021, giảm 14,1% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2021 đạt 4,05 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 22,6%. Tiếp đến là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 249,7 triệu USD, tính chung 10 tháng đạt 2,8 tỷ USD, tăng 20,2%, chiếm 15,6% tỷ trọng xuất khẩu.
Nhìn chung trong 10 tháng đầu năm 2021, hầu hết các nhóm ngành hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc đều đạt kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng. Một số nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao: Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 35,5%; xơ sợi dệt các loại tăng 64,3%; dây điện và dây cáp điện tăng 32,6%; hóa chất tăng 86%; cao su tăng 95,2%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 121,3%; chất dẻo nguyên liệu tăng 48,8%; than các loại 152,4%; phân bón 78,4%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc 10 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/11 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC