Trong 6 tháng đầu năm 2021, dẫn đầu kim nghạch xuất khẩu là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, đạt 7,72 tỷ USD, tăng 105,1%, chiếm 16,9% tỷ trọng xuất khẩu.
Xuất khẩu mặt hàng dệt may trong tháng 6 đạt 1,59 tỷ USD, tăng 21,3% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch 6 tháng đạt trên 7,6 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 16,6% tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ 6 tháng đầu năm 2020 nhìn chung tăng kim ngạch so với 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Gỗ và sản phẩm gỗ tăng 93,8%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 97,9%; sắt thép các loại tăng 282,2%; sản phẩm từ cao su tăng 93,4%; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 111,6%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 99,3%.
Ngược lại nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm: Hạt điều giảm 11,5%; cà phê giảm 16,8%; gạo giảm 14,5% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Mỹ 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/7 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC