Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Phần Lan trong 6 tháng đầu năm 2021 là sản phẩm từ sắt thép, đạt 80,5 triệu USD, tăng 120,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 47,8% tổng trị giá xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, đạt 10,2 triệu USD, tăng 473,8% so với 6 tháng năm 2020.
Ngoài ra Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng khác sang thị trường Phần Lan trong 6 tháng đầu năm 2021: Sản phẩm nội thất từ gỗ; sản phẩm từ chất dẻo; hàng dệt may; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; cao su; cà phê; gỗ và sản phẩm gỗ; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện...
Nhìn chung hầu hết các mặt hàng xuất khẩu sang Phần Lan đều đạt mức tăng trưởng xuất khẩu so với năm trước. Trong đó một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá cao: Cao su tăng 98,7%; sản phẩm từ chất dẻo tăng 63,1%; hàng dệt may tăng 58,7%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Phần Lan 6 tháng đầu năm 2021
(Tính toán số liệu công bố ngày 12/7 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC