Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 4,8 tỷ USD, tăng 50,5%, chiếm 23,8% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp theo là nhóm mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,03 tỷ USD, giảm 6,6%, chiếm 19,8% tỷ trọng. Tiếp đến là mặt hàng xơ, sợi dệt các loại đạt 1,16 tỷ USD, tăng 53,2%.
Trong 5 tháng đầu năm 2021, một số nhóm mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc đạt kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm trước: Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 178,3%; sắt thép các loại tăng 158,4%; cao su xuất khẩu tăng 96,8%; hạt điều tăng 94,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 75,7%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 156,6%; quặng và khoáng sản khác tăng 238%; chè tăng 87,6%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc 5 tháng năm 2021
(Tính toán số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC