Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2021 cả nước nhập khẩu 444.509 tấn lúa mì, tương đương 134,1 triệu USD, giá trung bình 301,7 USD/tấn, tăng 6,4% về lượng, tăng 7% kim ngạch, tăng 0,6% về giá so với tháng 6/2021; so với tháng 7/2020 cũng tăng mạnh lần lượt 141,5%, 172% và 12,6%.
Tinh chung 7 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu gần 2,75 triệu tấn lúa mì, trị giá gần 773,86 triệu USD, giá trung bình 281,8 USD/tấn, tăng cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 63,4%, 77,8% và 8,8%.
Việt Nam nhập khẩu lúa mì chủ yếu từ thị trường Australia, chiếm tới 77% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, với 2,11 triệu tấn, tương đương 600,19 triệu USD, giá USD/tấn, tăng rất mạnh 305,6% về lượng, tăng 314,8% về kim ngạch và tăng 2,3% về giá so với cùng kỳ năm 2020. Riêng trong tháng 7/2021 nhập khẩu từ thị trường này cũng tăng 5,8% về lượng, tăng 7,6% về kim ngạch và tăng 1,7% về giá so với tháng 6/2021, đạt 389.828 tấn, tương đương 118,12 triệu USD, giá 303 USD/tấn; so với tháng 7/2020 tăng rất mạnh, với mức tăng tương ứng 493,5%, 546,6% và 9%.

Nhập khẩu lúa mì 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

Lúa mì nhập khẩu về Việt Nam 77% có xuất xứ từ Australia

Nguồn: VITIC