Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu máy vi tính và linh kiện các loại vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2021 đạt 39,88 tỷ USD, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng tháng 7/2021 đạt gần tỷ USD, tăng % so với tháng 6/2021 và tăng % so với tháng 7/2020.
Chỉ 15 ngày đầu tháng 8/2021, kim ngạch nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 3 tỷ USD, qua đó nâng kim ngạch từ đầu năm đến 15/8/2021 đạt 42,98 tỷ USD tăng 20,6% so với cùng kỳ 2020 (kim ngạch tăng thêm 7,34 tỷ USD).
Hiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng xuất nhập khẩu có quy mô kim ngạch lớn nhất cả nước. Riêng nhóm hàng này chiếm đến 21,3% kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Máy vi tính và linh kiện nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan; trong đó, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tháng 7/2021 tăng 20,7% so với tháng 6/2021 và tăng 16,3% so với tháng 7/2020, đạt trên 1,97 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu máy vi tính và linh kiện của cả nước 7 tháng đầu năm 2021 lên 11,57 tỷ USD, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 29% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc tháng 7/2021 cũng tăng 5,8% so với tháng 6/2021 và tăng 4% so với tháng 7/2020, đạt 1,62 tỷ USD; cộng chung cả 7 tháng đạt trên 10,45 ỷ USD, chiếm 26,2%, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Tiếp sau đó là thị trường Đài Loan trong tháng 7/2021 tăng 11,7% so với tháng 6/2021 và tăng 16,5% so với tháng 7/2020, đạt 776,95 triệu USD; tính chung cả 7 tháng đầu năm 2021 tăng 32,8% so với cùng kỳ, đạt 5,14 tỷ USD, chiếm 12,9%.
Máy vi tính và linh kiện nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản tháng 7/2021 cùng tăng trên 18% so với tháng 6/2021 và so với tháng 7/2020, đạt 510,72 triệu USD, cộng chung cả 7 tháng thì tăng 5,8%, đạt trên 3 tỷ USD, chiếm 7,5%.
Nhìn chung, nhập khẩu máy vi tính và linh kiện từ hầu hết các thị trường trong 7 tháng đầu năm 2021 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu máy vi tính và linh kiện 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Máy vi tính chiếm 21,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước


Nguồn: VITIC