Những mặt hàng xuất khẩu chính sang Mianma trong tháng 1/2021: Điện thoại các loại; phương tiện vận tải và phụ tùng; dây điện và dây cáp điện; nguyên phụ liệu dệt may da giày; sản phẩm từ hóa chất…trong đó dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu là nhóm ngành hàng phương tiện vận tải và phụ tùng, đạt hơn 6 triệu USD, tăng 10,3% so với tháng trước, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước kim ngạch xuất khẩu giảm 19,5%.
Xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện tăng mạnh, tăng 62% so với tháng trước và tăng 84,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm hơn 8% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng trưởng: sản phẩm từ chất dẻo tăng nhẹ 5,8%; mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 28,9%; hàng dệt may tăng 11,6%; xuất khẩu kim loại thường khác và sản phẩm tăng mạnh, tăng hơn 4 lần so với tháng trước.
 Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Mianma tháng 1/2021

(tính toán từ số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nguồn: VITIC