Nền kinh tế Việt Nam và New Zealand có tính chất bổ sung cho nhau trên nhiều phương diện. New Zealand hiện đang là thị trường xuất khẩu quan trọng và tiềm năng của Việt Nam cho các mặt hàng như nông sản, thủy sản, cà phê, hạt điều, máy vi tính, điện thoại, sản phẩm điện tử, dệt may, giày dép, vật liệu xây dựng...

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang New Zealand trong tháng 6/2020 tăng 24,27% so với tháng trước đó, đạt 38,63 triệu USD. Tuy nhiên với mức tăng này vẫn chưa kéo lại được tổng kim ngạch xuất khẩu nửa đầu năm. Với trị giá hàng hóa đạt 211,93 triệu USD, 6 tháng đầu 2020 xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đã sụt giảm 20,27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 6T/2020, có 5 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu chục triệu USD. Chiếm tỷ trọng lớn nhất với 33,98% là nhóm điện thoại các loại và kinh kiện. Nhóm này mặc dù tăng 32,75% trong tháng 6 nhưng lại giảm tới 31% trong 6 tháng, chỉ đạt 72,01 triệu USD.
Tương tự hai nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện và nhóm giày dép các loại cũng đều có kim ngạch tăng trong riêng tháng 6 nhưng lại sụt giảm trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể trong 2 quý đầu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 23,33 triệu USD, giảm 13,7%; giày dép các loại đạt 16,64 triệu USD, giảm 0,6% so với cùng kỳ.
Hai mặt hàng cuối cùng trong nhóm kim ngạch chục triệu USD là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác và nhóm hàng dệt, may có kim ngạch xuất khẩu giảm cả trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020.
Ở nhóm kim ngạch triệu USD, đáng chú ý là nhóm gỗ và sản phẩm gỗ với mức tăng mạnh tới 145,86% trong tháng 6, đạt 1,9 triệu USD, nhưng giảm 13,58% trong 6 tháng đạt 8,47 triệu USD.
Qua bảng phân tích số liệu, ta nhận thấy, hầu như tất cả các mặt hàng xuất khẩu sang New Zealand trong hai quý đầu tiên của năm 2020 đều có kim ngạch sụt giảm, ngoại trừ sản phẩm từ chất dẻo là nhóm duy nhất tăng trưởng 3,37% đạt 4,85 triệu USD.
Nhóm hàng thủy sản có trị giá giảm nhiều nhất với 34,09% so với cùng kỳ đạt 6,13 triệu USD. Kế đến là nhóm cà phê, với mức giảm 32,08% về kim ngạch đạt 993.852 USD và giảm 41,43% về lượng đạt 475 tấn. Tuy nhiên, mặt hàng này chỉ chiếm thị phần rất nhỏ 0,47% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường New Zealand trong nửa đầu năm 2020.

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường New Zealand 6T/2020

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/7/2020 của TCHQ)

ĐVT: USD

Mặt hàng

T6/2020

So với T5/2020 (%)

6T/2020

So với cùng kỳ 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Tổng kim ngạch XK

38.628.521

24,27

211.935.591

-20,27

100

Điện thoại các loại và linh kiện

13.987.999

32,75

72.010.633

-31

33,98

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

5.220.654

46,2

23.326.416

-13,7

11,01

Giày dép các loại

3.681.338

57,3

16.644.659

-0,6

7,85

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

1.579.939

-18,71

15.817.941

-12,57

7,46

Hàng dệt, may

1.584.109

-15,06

11.980.818

-14,37

5,65

Hạt điều

1.255.827

-20,09

8.677.656

-13,56

4,09

Gỗ và sản phẩm gỗ

1.908.174

145,86

8.468.424

-13,58

4

Hàng thủy sản

629.317

-28,95

6.129.268

-34,09

2,89

Sản phẩm từ chất dẻo

499.467

-51,11

4.847.365

3,37

2,29

Quặng và khoáng sản khác

 

 

2.052.036

-4,51

0,97

Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ

272.856

82,41

1.058.624

-26,14

0,5

Cà phê

150.328

-42,93

993.852

-32,08

0,47

Hàng hóa khác

7.858.513

27,56

39.927.899

-14,54

18,84

Nguồn: VITIC