Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, dầu mỡ động thực vật nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3/2021 tăng 12,1% so với tháng 2/2021 và tăng 52,3% so với tháng 3/2020, đạt 86,67 triệu USD.
Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2021, dầu mỡ động thực vật nhập khẩu vào Việt Nam ước đạt 271,1 triệu USD, tăng 59% so với 3 tháng đầu năm 2020.
Việt Nam nhập khẩu dầu mỡ động thực vật từ 2 thị trường chủ đạo là Indonesia và Malaysia, riêng 2 thị trường này đã chiếm gần 90% lượng dầu mỡ nhập khẩu; trong đó Indonesia là thị trường lớn nhất cung cấp dầu mỡ động thực vật cho Việt Nam, chiếm 59% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, trị giá 160,26 triệu USD, tang mạnh 123% so với cùng kỳ năm 2020.
Malaysia là thị trường lớn thứ 2 cung cấp dầu mỡ động thực vật cho Việt Nam, chiếm 29% trong tổng kim ngạch, trị giá 78,76 triệu USD, tăng 16,9%.
Ngoài 2 thị trường chủ đạo trên, Việt Nam còn nhập khẩu từ thị trường Thái Lan 5,54 triệu USD, chiếm 2%, giảm mạnh 33,8%; Nhập khẩu từ thị trường Chile cũng 3,48 triệu USD, tăng 15%; nhập khẩu từ Ấn Độ 2,65 triệu USD, tăng 69,6%.

Nhập khẩu dầu mỡ động thực vật 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/4/2021 của TCHQ)

ĐVT : USD

 

Nguồn: VITIC