Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương trong tháng 1/2022 sụt giảm cả về lượng và kim ngạch so với tháng 12/2021, với mức giảm tương ứng 9,9% và 7,3%, đạt 185.562 tấn, tương đương 112,93 triệu USD, tuy nhiên giá tăng nhẹ 2,8%, đạt trung bình 608,6 USD/tấn; so với tháng 1/2021 thì tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 29%, 53,3% và 18,8%.
Đậu tương nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Mỹ và Brazil; riêng 2 thị trường này đã chiếm 90% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước; trong đó, nhập khẩu từ thị trường Mỹ trong tháng 1/2022 tăng mạnh trên 38% cả về lượng và kim ngạch, nhưng giá giảm nhẹ 0,2% so với tháng 12/2021, đạt 93.606 tấn, tương đương 55,99 triệu USD, giá 598,2 USD/tấn, chiếm 50% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước; nhưng so với tháng 1/2021 thì tăng giảm mạnh cả về lượng, kim ngạch với mức giảm tương ứng 30%, 17,9%, tuy nhiên giá tăng 17,3%.
Ngược lại, nhập khẩu từ thị trường Brazil trong tháng 1/2022 lại sụt giảm mạnh 44% về lượng và giảm 41% về kim ngạch nhưng tăng 5,3% về giá so với tháng 12/2021, đạt 73.134 tấn, tương đương 44,97 triệu USD, giá 614,8 USD/tấn, chiếm 40% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhập khẩu đậu tương từ các thị trường FTA - CPTTP trong tháng 1/2022 đạt 16.232 tấn, tương đương 10,17 triệu USD, tăng mạnh 844,3% về lượng và tăng 700,8% về kim ngạch so với tháng 12/2021, và cũng tăng mạnh 106,4% về lượng và tăng 131,8% về kim ngạch so với tháng 1/2021.
Nhập khẩu đậu tương từ các thị trường FTA - RCEP trong tháng 1/2022 đạt 2.540 tấn, tương đương 1,75 triệu USD, giảm mạnh 56,6% về lượng và giảm 53,6% về kim ngạch so với tháng 12/2021, nhưng tăng mạnh 625,7% về lượng và tăng 704,6% về kim ngạch so với tháng 1/2021.

Nhập khẩu đậu tương tháng 1/2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/2/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu đậu tương tháng 1/2022 tăng mạnh so với tháng 1/2021
 

Nguồn: Vinanet/VITIC