Riêng tháng 6/2023 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt triệu USD, tăng % so với tháng 5/2023 và tăng nhẹ % so với tháng 6/2022.
Pháp, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Mỹ, Italia là các thị trường chủ yếu cung cấp dược phẩm cho Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay; trong đó nhập khẩu nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Pháp, đạt 239,71 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước; tiếp theo là thị trường Mỹ đạt 156,61 triệu USD, giảm 29,3%, chiếm 9,7%; thị trường Đức đạt trên 153,12 triệu USD, giảm 22,8%, chiếm 9,5%.
Nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Ấn Độ 6 tháng đầu năm đạt 113,91 triệu USD sụt giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2022,; Nhập khẩu từ thị trường Italia tăng 24,1%, đạt 98,8 triệu USD.
Đáng chú ý , nhập khẩu dược phẩm từ thị trường Ireland tuy kim ngạch không cao, chỉ đạt 73,33 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2022 lại tăng mạnh 79,2%, chiếm 4,6%.

Nhập khẩu dược phẩm 6 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu dược phẩm 6 tháng năm 2023 giảm trên 6%

Nguồn: Vinanet/VITIC