trong đó Việt Nam nhập khẩu đạt trên 326,37 tỷ USD, giảm 9,2% so với năm 2022; xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 354,67 tỷ USD, giảm 4,6%. Như vậy, năm 2023 Việt Nam xuất siêu đạt 28,3 tỷ USD, tăng 133% so vớn năm 2022.
Riêng tháng 12/2023 kim ngạch nhập khẩu giảm 0,6% so với tháng 11/2023, đạt trên 29,4tỷ USD nhưng tăng 7,8% so với cùng tháng năm 2022.
Trong năm 2023, nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 87,97 tỷ USD, chiếm 26,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, tăng 7,5% so với năm 2022.
Nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu của Việt Nam đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 41,58 tỷ USD, chiếm 12,7% trong tổng kim ngạch, giảm 7,9%. Tiếp đến nhóm hàng vải may mặc đạt 13,02 tỷ USD, chiếm 4% trong tổng kim ngạch, giảm 11,5%; Sắt thép các loại đạt 10,43 tỷ USD, chiếm 3,2% trong tổng kim ngạch, giảm 12,6%.
Hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2023 đa số giảm kim ngạch so với năm 2022.

Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/1/2024 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2023 giảm 9,2%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC