Riêng tháng 7/2023 kim ngạch tăng 73,85% so với tháng 6/2023, đạt gần 61,66 triệu USD và cũng tăng 37,84% so với tháng 7/2022.
Ngược lại xuất khẩu hàng hóa sang thị trường U.A.E trong 7 tháng đầu năm nay đạt 2,23 tỷ USD, giảm 12,72% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang thị trường U.A.E đạt 1,82 tỷ USD, giảm 21,1 % so với cùng kỳ năm 2022.
Nhóm hàng nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường U.A.E trong 7 tháng đầu năm 2023 là khí đốt hóa lỏng, chiếm tới 44% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, đạt trên 180,66 triệu USD, riêng tháng 7/2023 đạt 25,39 triệu USD .
Đứng sau nhóm hàng chủ đạo khí đốt hóa lỏng là nhóm Chất dẻo nguyên liệu đạt 100,42 triệu USD, chiếm 24,46% trong tổng kim ngạch, giảm 14,24%. Tiếp đến nhóm sản phẩm từ dầu mỏ đạt trên 34,1 triệu USD, chiếm 8,31% trong tổng kim ngạch, tăng rất mạnh 57%; Ngược lại, nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu lại giảm mạnh 29,5%, đạt 15,97 triệu USD, chiếm 3,89%.

Nhập khẩu hàng hóa từ U.A.E 7 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/8/2023 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Nhập khẩu hàng hóa từ U.A.E tăng 64,9% trong 7 tháng năm 2023
 

Nguồn: Vinanet/VITIC