Theo số liệu của Tổng cục Hải quan tháng 4/2022 cả nước nhập khẩu 255.285 tấn hạt điều, kim ngạch 373,36 triệu USD, giá trung bình 1.462,5 USD/tấn, giảm 22,6% về lượng và giảm 26,1% về kim ngạch so với tháng 3/2022.
Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2022, cả nước nhập khẩu 728.731 tấn hạt điều, kim ngạch đạt hơn 1,1 tỷ USD, giảm 38,6% về lượng và giảm 41,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Đáng chú ý, 4 tháng qua, Campuchia chiếm vị thế áp đảo về lượng hạt điều nhập khẩu với 555.094 tấn, kim ngạch 845,79 triệu USD, chiếm 76,2% về lượng và 76,75% kim ngạch nhóm hàng này của cả nước. Tuy nhiên, so với cùng kỳ 2021, lượng hạt điều nhập khẩu từ Campuchia cũng giảm mạnh (cùng kỳ năm ngoái đạt 835.375 tấn, kim ngạch gần 1,4 tỷ USD).
Các thị trường nhập khẩu hạt điều lớn khác như: Tanzania với 62.937 tấn, kim ngạch gần 92,94 triệu USD; Bờ Biển Ngà với 46.884 tấn, kim ngạch trên 67 triệu USD; Gana với 10.684 tấn, kim ngạch 14,31 triệu USD; Nigeria với 5.575 tấn, kim ngạch 9,24 triệu USD… Nhìn chung, lượng điều nhập khẩu từ các thị trường lớn đều giảm so với cùng kỳ 2021.

Nhập khẩu hạt điều 4 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu hạt điều 4 tháng đầu năm 2022 sụt giảm mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC