Theo số liệu từ Tổng Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 856,75 triệu USD, chiếm 0,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2019.
Các thị trường lớn cung cấp máy ảnh, máy quay phim và linh kiện cho Việt Nam là Trung Quốc, Đài Loan và Hàn Quốc; trong đó nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc trị giá 344,9 triệu USD, chiếm 40,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập từ Đài Loan 229,6 triệu USD, chiếm 26,8%, tăng 46,2% và nhập khẩu từ Hàn Quốc 77,01 triệu USD, chiếm 9%, giảm 54,5%.
Trong 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện ngoài thị trường Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm trước, còn có thị trường Anh tăng 80,7%, đạt 4,59 triệu USD; còn lại các thị trường khác đều sụt giảm kim ngạch; trong đó giảm mạnh từ một số thị trường như: Thái Lan giảm 66,5%, đạt 1,48 triệu USD; Mỹ giảm 70%, đạt 3,03 triệu USD; Nhật Bản giảm 24,7%, đạt 44,79 triệu USD.

Nhập khẩu máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 5 tháng đầu năm 2020   

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/6/2020)

ĐVT: USD

 

Thị trường

 

Tháng 5/2020

+/- so với tháng 4/2020 (%)

 

5 tháng đầu năm 2020

+/- so với cùng kỳ năm 2019 (%)

 

Tỷ trọng (%)

Tổng kim ngạch NK

142.348.280

1,39

856.754.265

-11,61

100

Trung Quốc

72.230.752

33,88

344.898.966

-17,99

40,26

Đài Loan (TQ)

33.049.599

-15,5

229.598.589

46,19

26,8

Hàn Quốc

8.472.440

-15,53

77.014.601

-54,46

8,99

Nhật Bản

8.755.006

-0,79

44.787.264

-24,66

5,23

Anh

1.336.647

-13,85

4.593.369

80,66

0,54

Mỹ

533.976

-4,11

3.028.892

-69,98

0,35

Thái Lan

151.793

84,3

1.483.390

-66,45

0,17

 

Nguồn: VITIC