Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2023 nhập khẩu nguyên liệu nhựa tăng 14,4% về lượng, tăng 17,8% kim ngạch và giá tăng 3% so với tháng 2/2023; so với tháng 3/2022 thì giảm 10,2% về lượng, giảm 24,7% về kim ngạch và giảm 16,1% về giá, đạt 615.661 tấn, tương đương 922,77 triệu USD, giá trung bình 1.498,8 USD/tấn,
Cộng chung cả quý I/2023 cả nước nhập khẩu 1,54 triệu tấn nguyên liệu nhựa, trị giá trên 2,29 tỷ USD, giá trung bình .490,4 USD/tấn, giảm cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với quý I/2022, với mức giảm tương ứng 17,7%, 31% và 16,1%,
Nguyên liệu nhựa nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc trong tháng 3/2023 tăng mạnh 67,9% về lượng và tăng 56,6% về kim ngạch, nhưng giá giảm 6,7% so với tháng 2/2023, đạt 136.132 tấn, tương đương 220,83 triệu USD, giá 1.622,2 USD/tấn; so với tháng 3/2022 thì tăng 31,8% về lượng, tăng 1,3% về kim ngạch, nhưng giá giảm 23,3%, Tính chung, 3 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này giảm 6,5% về lượng, kim ngạch giảm 22,5% và giá giảm 17,2%, đạt 286.037 tấn, tương đương 487,96 triệu USD, giá 1.705,9 USD/tấn, chiếm trên 18,6% trong tổng lượng và chiếm 21,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước,
Nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường Hàn Quốc trong tháng 3/2023 tăng 21,1% về lượng, tăng 26,5% về kim ngạch và giá tăng 4,5% so với tháng 2/2023, đạt 121.974 tấn, tương đương 189,56 triệu USD, giá 1.554 USD/tấn, Tính chung, cả quý I/2023, nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường này giảm 36% về lượng, giảm 41% kim ngạch và giảm 8% giá so với quý I/2022, đạt 312.698 tấn, tương đương 472,81 triệu USD, giá 1,512 USD/tấn, chiếm 20,3% trong tổng lượng và chiếm 20,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước,
Nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ thị trường Đài Loan trong tháng 3/2023 tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 2/2023, với mức tăng tương ứng 11,4%, 22,2% và 9,7%, đạt 66.670 tấn, tương đương 110,6 triệu USD, giá 1.658,9 USD/tấn, Tính chung cả quý I/2023 giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với quý I/2022, với mức giảm tương ứng 20,5%, 39,4% và 23,8%, đạt 162.963 tấn, tương đương 261,78 triệu USD, giá 1.606,4 USD/tấn.

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa quý I/2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa quý I/2023 sụt giảm mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC