riêng tháng 8/2023 đạt 538,08 triệu USD, tăng 5,6% so với tháng 7/2023 nhưng giảm 6,3% so với tháng 8/2022.
Nguyên phụ liệu dệt may, da giày nhập khẩu về Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc chiếm 50,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,99 tỷ USD, giảm 15,5% so với 8 tháng năm 2022; riêng tháng 8/2023 đạt 279,24 triệu USD, tăng 17% so với tháng 7/2023 nhưng giảm 4,6% so với tháng 8/2022.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 9%, đạt 353,7 triệu USD, giảm 16,7% so với 8 tháng năm 2022.
Tiếp đến thị trường Đài Loan đạt 241,49 triệu USD, giảm 25,2% so với 8 tháng năm 2022. Nhập khẩu từ thị trường Mỹ đạt 238,38 triệu USD, giảm 19,2% so với 8 tháng năm 2022.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày sang các thị trường trong 8 tháng năm 2023 đạt trên 1,31 tỷ USD, giảm 16,4% so với 8 tháng năm 2022.

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày 8 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da giày 8 tháng năm 2023 trên 3,93  tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC