Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021 cả nước nhập khẩu 2,83 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 802,69 triệu USD, giá trung bình 284 USD/tấn, tăng 20,1% về khối lượng, tăng 36,6% về kim ngạch và tăng 13,7% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Trung Quốc luôn luôn là thị trường chủ yếu cung cấp nhiều nhất các loại phân bón cho Việt Nam, chiếm 44,5% trong tổng khối lượng và chiếm 42,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 1,26 triệu tấn, tương đương 340,96 triệu USD, giá trung bình 271,2 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 29,6%, 52% và 17,3%. Tuy nhiên, trong tháng 7/2021 nhập khẩu từ thị trường này giảm nhẹ 0,4% về khối lượng nhưng tăng 5,7% về kim ngạch và tăng 6,2% về giá so với tháng 6/2021, đạt 218.073 tấn, tương đương 59,85 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Nga chiếm 8,4% trong tổng khối lượng và chiếm 9,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 235.913 tấn, tương đương 76,6 triệu USD, giá trung bình 324,7 USD/tấn, giảm 1,4% về lượng, nhưng tăng 2,8% kim ngạch và tăng 4,3% về giá; riêng tháng 7/2021 nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 139,4% về khối lượng, tăng 145,2% về kim ngạch và tăng 2,4% về giá so với tháng 6/2021, đạt 51.317 tấn, tương đương 17,09 triệu USD.
Nhìn chung, nhập khẩu phân bón 7 tháng đầu năm nay từ đa số thị trường tăng kim ngạch so với 7 tháng đầu năm 2020, đáng chú ý nhâp khẩu phân bón từ thị trường Indonesia mặc dù chỉ chiếm 6,4% trong tổng khối lượng và chiếm 8,7% trong tổng kim ngạch, đạt 179.283 tấn, tương đương 69,76 triệu USD, giá trung bình 389,1 USD/tấn, nhưng so với cùng kỳ năm trước thì tăng rất mạnh 416,7% về lượng và tăng 676% kim ngạch, giá tăng 50%.

Nhập khẩu phân bón 7 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

Nhập khẩu phân bón tháng 7/2021 tăng trở lại
 

Nguồn: VITIC