Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, quặng và khoáng sản nhập về Việt Nam trong tháng 5/2021 tăng 25% về lượng và tăng 15,6% về kim ngạch so với tháng 4/2021 và cũng tăng mạnh 136,9% về lượng và tăng 310,6% về kim ngạch so với tháng 5/2020, đạt trên 3 triệu tấn, trị giá 443,19 triệu USD.
Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu tăng mạnh 67,7% về lượng và tăng 191% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đạt 11,12 triệu tấn, trị giá gần 1,71 tỷ USD.
Giá quặng và khoáng sản nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 5/2021 đạt trung bình 147,6 USD/tấn, giảm 7,5% so với tháng liền kề trước đó nhưng tăng mạnh 73,3% so với tháng 5/2020. Tính trung bình cả 5 tháng đầu năm, giá quặng và khoáng sản nhập khẩu đạt 153,7 USD/tấn, tăng 73,6% so với cùng kỳ năm 2020.
Australia và Brazil vẫn là 2 thị trường chủ đạo cung cấp quặng và khoáng sản cho Việt Nam, riêng 2 thị trường này đã chiếm 75% trong tổng kim ngạch nhập khẩu quặng và khoáng sản của cả nước; trong đó nhập khẩu từ thị trường Australia đạt 4,85 triệu tấn, tương đương 830,54 triệu USD, tăng mạnh 63,6% về lượng và tăng 228,5% về kim ngạch; giá nhập khẩu đạt 171,3 USD/tấn, tăng 100,8%. Nhập khẩu từ Brazil đạt 2,73 triệu tấn, trị giá 461,74 triệu USD, tăng 90,4% về lượng và tăng 246,8% về kim ngạch so với cùng kỳ; giá nhập khẩu đạt 169 USD/tấn, tăng 82%.
Đứng sau 2 thị trường chủ đạo trên là thị trường Ấn Độ được đặc biệt chú ý với mức tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 106,3%, 327,5% và 107,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 320.740 tấn, trị giá 59,86 triệu USD.
Nhập khẩu từ thị trường thị trường Đông Nam Á trong 5 tháng đầu năm nay tăng 48,8% về lượng so với cùng kỳ và kim ngạch tăng 36,8%, đạt 981.661 tấn, tương đương 40,67 triệu USD, chiếm 8,8% trong tổng lượng và chiếm 2,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu quặng và khoáng sản của cả nước.
Nhập khẩu quặng và khoáng sản từ Trung Quốc 5 tháng đầu năm cũng tăng 47% về lượng và tăng 52% về kim ngạch so với cùng kỳ, đạt 163.337 tấn, tương đương 34,32 triệu USD.

Nhập khẩu quặng và khoáng sản 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/6/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu quặng và khoáng sản 5 tháng đầu năm 2021 tăng 191% kim ngạch

 

Nguồn: VITIC