Riêng tháng 4/2024, nhập khẩu trên 1,28 triệu tấn sắt thép, tương đương gần 958,37 triệu USD, giá trung bình 746,8 USD/tấn, giảm 10,7% về lượng, giảm 8,3% về kim ngạch nhưng tăng 2,8% về giá so với tháng 3/2024.
Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, với 3,67 triệu tấn, tương đương gần 2,36 tỷ USD, giá 641,7 USD/tấn, tăng 78% về lượng, tăng 52,8% kim ngạch nhưng giảm 14% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023; chiếm 68,3% trong tổng lượng và chiếm 60,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Nhật Bản đạt 551.458 tấn, tương đương 405,35 triệu USD, giá nhập khẩu 735 USD/tấn, giảm 9,5% về lượng, giảm 13,8% về kim ngạch và giảm 4,7% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023, chiếm trên 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 382.977 tấn, trị giá 361,56 triệu USD, giá 944 USD/tấn, tăng 12,3% về lượng, tăng 3,9% về kim ngạch nhưng giảm 7,5% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023, chiếm 7,1% trong tổng lượng và chiếm 9,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Nhìn chung, nhập khẩu sắt thép 4 tháng đầu năm 2024 từ đa số thị trường tăng so với 4 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu sắt thép các loại 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

Nhập khẩu sắt thép 4 tháng đầu năm 2024 gần 3,89 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC