Riêng tháng 3/2022, nhập khẩu 1,1 triệu tấn sắt thép, tương đương trên 1,14 tỷ USD, giá trung bình 1.035,5 USD/tấn, tăng 23% về lượng, tăng 22,3 % về kim ngạch, nhưng giảm nhẹ 0,5% về giá so với tháng 2/2022; so với tháng 3/2021 thì giảm 23% về lượng, nhưng tăng 5,3% kim ngạch và tăng 36,9% về giá.
Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất có xuất xứ từ Trung Quốc, với 978.998 tấn, tương đương 998,85 triệu USD, giá 1.020,3 USD/tấn, giảm mạnh 48% về lượng, giảm 21,4% về kim ngạch, nhưng tăng mạnh 51% về giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 32,5% trong tổng lượng và chiếm 31,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Nhật Bản đạt 469.952 tấn, tương đương 462,62 triệu USD, giá nhập khẩu 984,4 USD/tấn, giảm 7,6% về lượng nhưng tăng 25,3% về kim ngạch, tăng 35,6% về giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm trên 15,6% trong tổng lượng và chiếm 14,7% trong tổng kim ngạch.
Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 339.240 tấn, trị giá 425,55 triệu USD, giá 1.254 USD/tấn, giảm 14,8% về lượng, nhưng tăng 18,4% về kim ngạch và tăng 39% về giá so với quý I/2021, chiếm 11,3% trong tổng lượng và chiếm 13,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước.

Nhập khẩu sắt thép các loại quý I/2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/4/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu sắt thép quý I/2022 giảm lượng nhưng tăng kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC