Riêng tháng 11/2023 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 109,9 triệu USD, tăng 28,1% so với tháng 10/2023 và tăng 32,3% so với tháng 11/2022.
Newzealand, Mỹ, Pháp và Australia là các thị trường chủ yếu cung cấp sữa và sản phẩm cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu nhiều nhất từ Newzealand đạt 353,25 triệu USD, chiếm 33,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 7,2% so với 11 tháng đầu năm 2022; riêng tháng 11/2023 đạt 38,67 triệu USD, tăng mạnh 120,6% so với tháng 10/2023 và tăng 69,9% s với tháng 11/2022.
Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Mỹ giảm mạnh 37,6% so với 11 tháng năm 2022, đạt 126,35 triệu USD, chiếm 11,9%; nhập khẩu từ thị trường Australia cũng giảm mạnh 37,9%, chỉ đạt 56,67 triệu USD, chiếm 5,3%.
Tuy nhiên, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Pháp 11 tháng tăng mạnh 68,5%, đạt 60,48 triệu USD, chiếm 5,7%.
Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Đông Nam Á đạt 147,77 triệu USD, chiếm 13,9%, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 11 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ các thị trường 11 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC