Các thị trường chính cung cấp TĂCN & NL cho Việt Nam trong tháng 10/2020 vẫn là Argentina, Brazil, Mỹ và Trung Quốc... Trong đó, Argentina trở thành thị trường cung cấp lớn nhất cho Việt Nam với 88 triệu USD, giảm mạnh 44,66% so với tháng trước đó và giảm 36,6% so với cùng tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập khẩu TĂCN & NL 10 tháng đầu năm 2020 lên gần 1,3 tỉ USD, tăng 1,32% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm gần 40% thị phần.
Kế đến là thị trường Brazil với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 10/2020 đạt hơn 60 triệu USD, tăng 84,42% so với tháng 9/2020 và tăng 59,11% so với tháng 10/2019. Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2020, Việt Nam đã nhập khẩu TĂCN & NL từ thị trường này đạt hơn 342 triệu USD, tăng 69,93% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 10,5% thị phần.
Đứng thứ ba là Mỹ với kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 43 triệu USD, tăng 0,98% so với tháng 9/2020 song giảm 26,11% so với tháng 10/2019, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này lên 416 triệu USD, giảm 21,39% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 12,8% thị phần.
Tính chung, trong 10 tháng đầu năm 2020 Việt Nam đã chi hơn 3,2 tỉ USD nhập khẩu TĂCN & NL, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2019. Các thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh trong thời gian này là: Chile với 17,1 triệu USD, tăng 160,05% so với cùng kỳ năm 2019, Mexico với 3,4 triệu USD, tăng 70,83% so với cùng kỳ năm 2019, Brazil với hơn 342 triệu USD, tăng 69,93% so với cùng kỳ, sau cùng là Bỉ với gần 10 triệu USD tăng 50,49% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhập khẩu TĂCN & NL tháng 10/2020 theo thị trường

(Vinanet tính toán từ số liệu công bố ngày 12/11/2020 của TCHQ)

ĐVT: nghìn USD

Thị trường

T10/2020

So với

T9/2020 (%)

10T/2020

So với 10T/2019 (%)

Tổng KN

318.391

-8,6

3.249.782

2,4

Argentina

88.906

-44,7

1.298.653

1,3

Ấn Độ

8.038

51,7

119.563

-14,6

Anh

 

1.215

27,1

Áo

380

144,5

2.409

-3,0

Bỉ

1.453

97,3

9.967

50,5

Brazil

60.584

84,4

342.838

69,9

UAE

2.561

1.051,9

24.960

43,1

Canada

684

-36,9

11.326

-73,9

Chile

5.247

15,9

17.128

160,1

Đài Loan (TQ)

7.334

-5,8

77.917

19,2

Đức

419

-46,0

8.452

-2,6

Hà Lan

1.449

1,7

14.696

22,8

Hàn Quốc

5.436

94,9

37.815

-4,1

Mỹ

43.519

1

416.379

-21,4

Indonesia

6.993

-9,2

69.169

-2,6

Italia

641

-31

17.721

-55,4

Malaysia

3.863

17

32.704

22,8

Mexico

260

-15,9

3.420

70,8

Nhật Bản

320

480,9

2.322

39,2

Australia

606

7,9

11.277

-51,2

Pháp

3.137

121,2

19.973

-19,2

Philippin

627

-74,1

12.359

-17,8

Singapore

2.162

-2,5

21.881

43,2

Tây Ban Nha

1.026

37,0

7.546

-7,0

Thái Lan

6.968

1,6

115.834

23,8

Trung Quốc

14.641

-14,5

153.275

0,7

Nhập khẩu nguyên liệu sản xuất TĂCN như lúa mì, ngô, đậu tương và dầu mỡ động thực vật tháng 10/2020.

Nhập khẩu các nguyên liệu sản xuất TĂCN 10 tháng đầu năm 2020

Mặt hàng

10T/2020

So với 10T/2019

Lượng (nghìn tấn)

Trị giá (nghìn USD)

Lượng (%)

Trị giá (%)

Lúa mì

2.653

680.762

11,1

7,9

Ngô

10.003

1.996.371

9,3

7,6

Đậu tương

1.619

652.452

16

17,6

Dầu mỡ động thực vật

 

709.991

 

23,9

Nguồn: Vinanet tính toán từ số liệu sơ bộ của TCHQ

Lúa mì: Ước tính khối lượng nhập khẩu lúa mì trong tháng 10/2020 đạt 498 nghìn tấn với kim ngạch đạt 124 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 10 tháng đầu năm 2020 lên hơn 2.653 nghìn tấn, với trị giá hơn 680 triệu USD, tăng 11,12% về khối lượng và tăng 7,86% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.
Thị trường nhập khẩu lúa mì chính trong 10 tháng đầu năm 2020 là Australia chiếm 23% thị phần; Mỹ chiếm 22%; Nga chiếm 20%; Canada chiếm 10% và Brazil chiếm 9%.
Thị trường nhập khẩu lúa mì đều tăng mạnh cả về khối lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2019 là Mỹ và Brazil, trong khi thị trường Canada giảm 20,55% về lượng và giảm 23,37% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái; Australia giảm 30,2% về lượng và giảm 31,45% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái; Nga giảm 17,65% về lượng và giảm 13,48% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 10 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu lúa mì Mỹ tăng 140,87% về lượng và 144,41% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, nhập khẩu lúa mì Brazil tăng 176,01% về lượng và 149,45% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.
Đậu tương: Ước khối lượng đậu tương nhập khẩu trong tháng 10/2020 đạt 180 nghìn tấn với trị giá hơn 79 triệu USD, đưa khối lượng và kim ngạch nhập khẩu đậu tương trong 10 tháng đầu năm 2020 lên 1.619 nghìn tấn và 652 triệu USD, tăng 15,98% về lượng và tăng 17,57% về trị giá so với năm 2019.
Ngô: Ước tính khối lượng ngô nhập khẩu trong tháng 10/2020 đạt hơn 1,4 triệu tấn với trị giá đạt 276 triệu USD, nâng khối lượng và giá trị nhập khẩu ngô 10 tháng đầu năm 2020 lên hơn 10 triệu tấn, trị giá đạt gần 2 tỉ USD, tăng 9,33% về khối lượng và tăng 7,57% về trị giá so với năm 2019.
Tuy nhiên, nhập khẩu ngô trong 10 tháng đầu năm 2020 từ các thị trường chủ yếu đều giảm mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Argentina và Brazil là hai thị trường nhập khẩu ngô chính, chiếm lần lượt là 69,9% và 18,4% thị phần.

Nguồn: VITIC