Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 11/2022 tăng 26,6% so với tháng 10/2022 và tăng 39,7 % so với tháng 11/2021, đạt 509,04 triệu USD.
Tính chung trong 11 tháng năm 2022 nhập khẩu nhóm hàng này đạt gần 5,02 tỷ USD, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 29,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,49 tỷ USD, giảm nhẹ 4% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó riêng tháng 11/2022 đạt 152,93 triệu USD, tăng mạnh 77% so với tháng 10/2022 và tăng 37,3% so với tháng 11/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Brazil chiếm tỷ trọng 20,2%, đạt trên 1,01 tỷ USD, tăng 88,8% so với cùng kỳ; riêng tháng 11/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 86,38 triệu USD, giảm 7,7% so với tháng 10/2022 nhưng tăng mạnh 71,6% so với tháng 11/2021.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 11/2022 nhập khẩu tiếp tục giảm 16,4% so với tháng 10/2022 nhưng tăng 3,3% so với tháng 11/2021, đạt trên 63 triệu USD; cộng chung cả 11 tháng đầu năm 2022 nhập khẩu từ thị trường này giảm 14,5% so với cùng kỳ năm 2021; đạt 643,85 triệu USD, chiếm 12,8% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường EU trong 11 tháng đầu năm 2022 tăng 24% so với 11 tháng đầu năm 2021, đạt 459,16 triệu USD; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 0,9%, đạt 334,74 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 11 tháng năm 2022

(Theo số liệu công bố ngày 11/12/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Nhập khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2022 đạt gần 5,02 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC