Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu về Việt Nam tháng 5/2023 tăng 6,8% so với tháng 4/2023 nhưng giảm 34,7% so với tháng 5/2022, đạt 395,01 triệu USD. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 1,93 tỷ USD, giảm 5,4% so với 5 tháng đầu năm 2022.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu nhiều nhất từ thị trường Achentina, chiếm 24,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 478,96 triệu USD, giảm 12,9% so với 5 tháng đầu năm 2022; trong đó riêng tháng 5/2023 đạt 82,83 triệu USD, tăng mạnh 118,4% so với tháng 4/2023 nhưng giảm 50,8% so với tháng 5/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Ấn Độ chiếm tỷ trọng 17,4%, đạt 336,6 triệu USD, tăng mạnh 210,8% so với cùng kỳ năm 2022; riêng tháng 5/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 55,34 triệu USD, giảm 30,4% so với tháng 4/2023 nhưng tăng mạnh 111,4% so với tháng 5/2022.
Tiếp đến thị trường Mỹ trong tháng 5/2023 nhập khẩu giảm 25% so với tháng 4/2023 và giảm 50,9% so với tháng 5/2022, đạt gần 47,06 triệu USD; cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng nhẹ 1% so với 5 tháng đầu năm 2022; đạt 280,9 triệu USD, chiếm 14,5% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu từ thị trường Đông Nam Á trong 5 tháng đầu năm 2023 giảm 18,8% so với 5 tháng đầu năm 2022, đạt 127,67 triệu USD.

Nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 5 tháng đầu năm 2023

(Theo số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu thức ăn gia súc 5 tháng đầu năm 2023 đạt trên 1,93 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC