Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu về Việt Nam trong tháng 6/2023 đạt 74,35 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng 5/2023 và cũng giảm 33,9% so với tháng 6/2022. Tính chung cả 6 tháng năm 2023, kim ngạch nhập khẩu đạt gần 406,25 triệu USD, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm 2022.
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm 49,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, với hơn 200,72 triệu USD, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 6/2023 kim ngạch cũng giảm nhẹ 0,4% so với tháng 5/2023 và giảm mạnh 55,2% so với tháng 6/2022, đạt trên 35,68 triệu USD.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là khối các nước Đông Nam Á chiếm 15,8% trong tổng kim ngạch, đạt 64,27 triệu USD, giảm 10,3%. Nhập khẩu thuốc trừ sâu từ các nước EU chiếm 8,5%, đạt 34,55 triệu USD, giảm 15,1%. Nhập khẩu từ Ấn Độ chiếm 10,7%, đạt 43,3 triệu USD, giảm 14,7%.
Nhìn chung, nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ đa số các thị trường sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu 6 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Nhập khẩu thuốc trừ sâu 6 tháng năm 2023 đạt gần 406,25 triệu USD

Nguồn: Vinanet/VITIC