Trung Quốc là thị trường chủ yếu cung cấp thuốc trừ sâu và nguyên liệu cho Việt Nam, chiếm 51,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 22,23 triệu USD, giảm 24,7% so với tháng 12/2022 và giảm 49,9% so với tháng 1/2022..
Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu thị trường Ấn Độ - thị trường lớn thứ 2 tăng 17,3% so với tháng 12/2022, nhưng giảm mạnh 64,4% so với tháng 1/2022, đạt 6,17 triệu USD, chiếm 14,4% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu từ thị trường Singapore tháng 1/2023 tăng nhẹ 0,1% so với tháng 12/2022 nhưng giảm 15,9% so với cùng tháng năm 2022, đạt 2,93 triệu USD.
Nhìn chung, trong tháng 1/2023, Việt Nam nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu từ đa số thị trường sụt giảm mạnh về kim ngạch so với tháng 1/2022.

Nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu tháng 1/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/2/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD 

Nhập khẩu thuốc trừ sâu tháng 1/2023 sụt giảm mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC