Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2023 cả nước xuất khẩu 127.233 tấn phân bón các loại, tương đương trên 63,91 triệu USD, giá trung bình 502,2 USD/tấn, giảm 3,8% về khối lượng, giảm 1,7% về kim ngạch nhưng tăng 2,1% về giá so với tháng 12/2022. So với tháng 1/2022 cũng giảm mạnh 43,7% về lượng, giảm 62,8% kim ngạch, giảm 33,8% giá.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, chiếm 26,1% trong tổng khối lượng và chiếm 25,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 33.258 tấn, tương đương 16,43 triệu USD, giá trung bình 494 USD/tấn, giảm 25,2% về lượng, giảm 28,2% kim ngạch và giảm 4% về giá so với tháng 12/2022; so với tháng 1/2022 cũng giảm 6,5%% về khối lượng, giảm 4,2% về kim ngạch, nhưng tăng 2,4% về giá.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Philippines đạt 2.880 tấn, tương đương 2,09 triệu USD, giá trung bình 727 USD/tấn, giảm mạnh 56% về lượng, giảm 58,2% kim ngạch và giảm 4,8% về giá, chiếm trên 2,3% trong tổng khối lượng và chiếm 3,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 6.081 tấn, tương đương 1,74 triệu USD, giá trung bình 286,7 USD/tấn, tăng 19,5% về lượng và tăng 5,3% kim ngạch, nhưng giá giảm 11,9%, chiếm 4,8% trong tổng khối lượng và chiếm 2,7% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 4.352 tấn, tương đương 1,65 triệu USD, giá trung bình 378,6 USD/tấn, tăng mạnh 123,9% về lượng, tăng 61% kim ngạch, nhưng giá giảm 28%, chiếm 3,4% trong tổng khối lượng và chiếm 2,6% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón tháng 1/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/2/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu phân bón tháng 1/2023 giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC