Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại về Việt Nam trong 10 tháng năm 2021 đạt gần 1,62 tỷ USD, tăng 11,5% so với 10 tháng năm 2020.
Riêng tháng 10/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 137,73 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng 9/2021 nhưng giảm 3,8% so với tháng 10/2020.
Ấn Độ, Na Uy, Đông Nam Á, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 265,2 triệu USD, chiếm 16,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 27,3% so với 10 tháng năm 2020, riêng tháng 10/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 18,3 triệu USD, giảm 2,6% so với tháng 9/2021 và giảm 6,5% so với tháng 10/2020.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 10/2021 cũng giảm 19% so với tháng 9/2021 nhưng tăng 8,7% so với tháng 10/2020, đạt 12,6 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 10 tháng lên 184,86 triệu USD, chiếm 11,4%, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Tiếp đến thị trường các nước Đông Nam Á đạt 175,24 triệu USD trong 10 tháng năm 2021, chiếm 10,8%, tăng 5,8%; Trung Quốc đạt 142,55 triệu USD, chiếm 8,8%, tăng 26%; Nhật Bản đạt 129,54 triệu USD, chiếm 8%, giảm 2,5%.
Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu thủy sản 10 tháng năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản 10 tháng năm 2021 từ hầu hết các thị trường tăng kim ngạch

 

Nguồn: Vinanet/VITIC