Riêng tháng 3/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 199,78 triệu USD, tăng 72,2% so với tháng 2/2021 và tăng 29% so với tháng 3/2020.
Ấn Độ, Na Uy, Đông Nam Á, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu vè kim ngạch, đạt 75,8 triệu USD, chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 24,2% so với 3 tháng năm 2020, riêng tháng 3/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 25,79 triệu USD, tăng 18% so với tháng 2/2021 và tăng 20,6% so với tháng 3/2020.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 3/2021 tăng mạnh 124% so với tháng 2/2021 và tăng 78,9% so với tháng 3/2020, đạt 24,94 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 3 tháng lên 56,81 triệu USD, chiếm 11,4%, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020.
Tiếp đến thị trường các nước Đông Nam Á đạt 50,49 triệu USD trong quý 1/2021, chiếm 10%, tăng 1,6%; Trung Quốc đạt 46,25 triệu USD, chiếm 9,3%, tăng 56,4%; Nhật Bản đạt 45,01 triệu USD, chiếm 9%, tăng 22,4%.
Nhìn chung, trong 3 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các tất cả thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước; bên cạnh đó, nhập khẩu từ Singapore mặc dù chỉ đạt 2,92 triệu USD nhưng so với cùng kỳ thì tăng mạnh 611%.

Nhập khẩu thủy sản 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/4/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC