Riêng tháng 5/2023 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 195,71 triệu USD, tăng 1,1% so với tháng 4/2023 nhưng giảm 14,6% so với tháng 5/2022.
Trong 5 tháng đầu năm 2023, Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Nhật Bản là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 151,9 triệu USD, chiếm 14,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng mạnh 24,2% so với 5 tháng đầu năm 2022, riêng tháng 5/2023 nhập khẩu từ thị trường này đạt 20,74 triệu USD, giảm 8,7% so với tháng 4/2023 và giảm mạnh 43,7% so với tháng 5/2022.
Đứng thứ 2 là thị trường Na Uy, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 5/2023 giảm 11,5% so với tháng 4/2023 và giảm 0,5% so với tháng 5/2022, đạt 21,68 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2023 lên 116,07 triệu USD, chiếm trên 11%, tăng 18,7% so với 5 tháng đầu năm 2022.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc đạt 90,27 triệu USD trong 5 tháng đầu năm 2023, chiếm 8,6%, tăng 4,1%; Indonesia đạt 85,38 triệu USD, chiếm 8,1%, giảm 3%; Chi Lê đạt 65,79 triệu USD, chiếm 6,3%, tăng mạnh 92,6%.
Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ các thị trường chính đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2023 tăng 6,6%

Nguồn: Vinanet/VITIC