Riêng tháng 12/2022 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 225,32 triệu USD, giảm nhẹ 2% so với tháng 11/2022 nhưng tăng 17,5% so với tháng 12/2021.
Ấn Độ, Na Uy, Indonesia, Trung Quốc và Đài Loan là các thị trường chủ yếu cung cấp thủy sản cho Việt Nam; trong đó nhập khẩu từ Ấn Độ dẫn đầu về kim ngạch, đạt 377,95 triệu USD, chiếm 13,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng 20,2% so với năm 2021, riêng tháng 12/2022 nhập khẩu từ thị trường này đạt 32,19 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng 11/2022 và tăng 19,4% so với tháng 12/2021.
Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia, nhập khẩu từ thị trường này trong tháng 12/2022 sụt giảm nhẹ 3,1% so với tháng 11/2022 nhưng tăng mạnh 72,5% so với tháng 12/2021, đạt 23,64 triệu USD, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu năm 2022 lên 277,95 triệu USD, chiếm 10,2%, tăng mạnh 94% so với năm 2021.
Tiếp đến thị trường Na Uy đạt 259,84 triệu USD trong năm 2022, chiếm 9,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 16,5%; Trung Quốc đạt 213,4 triệu USD, chiếm 7,8%, tăng 18,6%; Đài Loan đạt 175,73 triệu USD, chiếm 6,5%, tăng 27%.
Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường FTA RCEP năm 2022 đạt 883,22 triệu USD, chiếm 32,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 33%. Nhập khẩu từ các thị trường CPTTP đạt 342,17 triệu USD, chiếm 12,6%, tăng 13% so với năm 2021.
Nhìn chung, trong năm 2022, kim ngạch nhập khẩu thủy sản từ hầu hết các thị trường đều tăng so với năm 2021.

Nhập khẩu thủy sản năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/1/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu thủy sản từ các thị trường năm 2022 tăng 36,6%

Nguồn: Vinanet/VITIC