Trong đó, hàng hóa từ Australia nhập khẩu vào Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt trên 1,86 tỷ USD, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tháng 3/2024 kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 615,46 triệu USD, tăng 12,6% so với tháng 2/2024 nhưng giảm 34,9% so với tháng 3/2023.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Australia đạt trên 1,35 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm 2024, tăng 6% so với 3 tháng đầu năm 2023. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Australia 3 tháng đầu năm nay đạt trên 506,88 triệu USD, giảm 40,6% so với 3 tháng đầu năm 2023.
Trong 3 tháng đầu năm 2024 nhóm hàng Than các loại nhập khẩu từ Australia đạt kim ngạch lớn nhất 736,17 triệu USD, chiếm 39,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2022.
Nhóm hàng Quặng và khoáng sản nhập khẩu từ Australia đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 325,19 triệu USD, chiếm 17,5% trong tổng kim ngạch, tăng 32,9%. Tiếp đến nhóm hàng Kim loại thường đạt 180,13 triệu USD, chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch, tăng 55,9%; Bông các loại đạt 157,04 triệu USD, chiếm 8,4%, giảm 18,5%.
Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2024 đa số các nhóm hàng nhập khẩu từ thị trường Australia sụt giảm kim ngạch so với năm 2022.

Nhập khẩu hàng hóa từ Australia 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Nhập khẩu từ Australia 3 tháng đầu năm 2024 trị giá trên 1,86 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC