Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 2/2021 giảm 42,7% về lượng và giảm 41% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 492.226 tấn, trị giá 246,86 triệu USD.
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 1,34 triệu tấn, trị giá 661,91 triệu USD, giá trung bình 492,17 USD/tấn, giảm 1,1% về lượng và giảm 15,8% về kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2020.
Trong tháng 2/2021 nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường đều giảm so với tháng 1/2021: nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm 68% về lượng và giảm 64,2% về kim ngạch, đạt 103.786 tấn, trị giá 58,79 triệu USD; nhập khẩu từ Malaysia giảm 37,8% về lượng và giảm 38% về kim ngạch, đạt 165.095 tấn, trị giá 75,1 triệu USD; nhập khẩu từ Singapore giảm 5,33% về lượng và giảm 7,19% về kim ngạch, đạt 98.756 tấn, trị giá 49,76 triệu USD; nhập khẩu từ Thái Lan mặc dù giảm 3,29% về lượng nhưng tăng 4,98% về kim ngạch, đạt 104.134 tấn, trị giá 52,72 triệu USD.
Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2021, Hàn Quốc vẫn là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất, chiếm 32,38% về lượng và 34,37% về tổng kim ngạch, đạt 428,723 tấn, trị giá 223,57 triệu USD, giá trung bình 445,8 USD/tấn, giảm 89 USD/tấn so với 2 tháng đầu năm 2020.
Thị trường lớn thứ 2 là Malaysia, chiếm 32,1% trong tổng lượng và chiếm 29,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 425.341 tấn, trị giá 193,8 triệu USD, giá trung bình 445,8 USD/tấn, giảm 69 USD/tấn so với 2 tháng đầu năm 2020.

 

Nguồn: VITIC