Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 đạt 6,39 triệu tấn, trị giá trên 2,53 tỷ USD, giá trung bình 396,3 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2019 với mức giảm tương ứng 9,8%, 41,6% và 35,3%.
Riêng tháng 9/2020 đạt 446.070 tấn, tương đương 164,97 triệu USD, giá trung bình 369,8 USD/tấn, giảm 21,2% về lượng, giảm 24% kim ngạch và giảm 3,5% so với tháng 8/2020.
Trong tháng 9/2020 nhập khẩu xăng dầu từ tất cả các thị trường đều sụt giảm so với tháng 8/2020; trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc giảm mạnh nhất 50% cả về lượng và kim ngach, đạt 6.265 tấn, trị giá 2,41 triệu USD; nhập khẩu từ Thái Lan cũng giảm mạnh 43,7% về lượng và giảm 50% về kim ngach, đạt 60.229 tấn, trị giá 20,38 triệu USD; Malaysia giảm 25,5% về lượng và giảm 32,9% kim ngach, đạt 135.051 tấn, trị giá 45,22 triệu USD.
Tính chung cả 9 tháng đầu năm 2020, Hàn Quốc vẫn đứng đầu về nguồn cung cấp xăng dầu cho Việt Nam, đạt 1,9 triệu tấn, tương đương 785,99 triệu USD, giá trung bình 414,6 USD/tấn, tăng 5,7% về lượng, nhưng giảm 33,2% kim ngạch và giảm 36,9% giá so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 29,7% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 31% trong tổng kim ngạch.
Malaysia đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 1,87 triệu tấn, tương đương 675,42 triệu USD, giá trung bình 360 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2019, với mức giảm tương ứng 6,9%, 43,5% và 39,3%; chiếm 29,3% trong tổng lượng và chiếm 26,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của cả nước.
Tiếp đến thị trường Singapore đạt 1,16 triệu tấn, trị giá 448,11 triệu USD, giá trung bình 386,2 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm tương ứng 26,5%, 50% và 32 %, chiếm trên 18% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Đối với xăng dầu nhập khẩu từ thị trường Nhật Bản từ đầu năm 2020 đến nay rất ít, chỉ nhập khẩu trong tháng 5 và tháng 7/2020, còn cac tháng khác không nhập khẩu, do đó cả 9 tháng mới có 973 tấn, tương đương 0,27 triệu USD, giảm mạnh 93,3% về lượng và 96,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019.
Đối với thị trường Nga từ đầu năm đến nay cũng chỉ nhập khẩu xăng dầu trong tháng 1/2020, còn các tháng khác không nhập, mặc dù khối lượng rất ít 40.887 tấn, tương đương 35,79 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm 2019 thì tăng rất mạnh 240% về lượng và 391% về kim ngạch.

Nhập khẩu xăng dầu 9 tháng đầu năm 2020

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/10/2020 của TCHQ)

 

Thị trường

9 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

6.391.345

2.532.631.127

-9,83

-41,62

100

100

Hàn Quốc

1.895.906

785.992.893

5,72

-33,24

29,66

31,03

Malaysia

1.874.925

675.420.886

-6,88

-43,5

29,34

26,67

Singapore

1.160.326

448.107.022

-26,53

-50,2

18,15

17,69

Thái Lan

810.770

306.057.556

60,69

-2,48

12,69

12,08

Trung Quốc đại lục

523.427

241.198.492

-51,93

-64,8

8,19

9,52

Nga

40.887

35.788.273

240,53

390,89

0,64

1,41

Nhật Bản

973

269.715

-93,29

-96,82

0,02

0,01

Đài Loan (TQ)

74

33.057

-99,68

-99,78

0

0

Nguồn: VITIC