Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 4.805.713 tấn, trị giá 5,02 tỷ USD, giá trung bình 1.045 USD/tấn, tăng 43 USD/tấn, tăng 17,6% về lượng và tăng 128,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 6 tháng đầu năm 2022, chiếm 41,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt 1.946.146 tấn, trị giá 2,06 tỷ USD, tăng 104,5% về lượng và tăng 274,05% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 6 tháng đầu năm 2022 chiếm tỷ trọng 14,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 45,7% về lượng và giảm 0,25% về kim ngạch, đạt 780.762 tấn, trị giá 719,09 triệu USD; riêng tháng 6/2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng 99,4% về lượng và tăng 170,03% về kim ngạch, giá trung bình nhập khẩu 1.326 USD/tấn.
Tiếp sau là thị trường Singapore, riêng tháng 6/2022 nhập khẩu đạt 69.692 tấn, trị giá 82,8 triệu USD, giảm 40,2% về lượng và giảm 37,6% về trị giá, giá trung bình 1.189 USD/tấn.
Tiếp đến là thị trường Thái Lan, 6 tháng đầu năm 2022 chiếm hơn 12% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, giảm 1,6% về lượng và tăng 96,8% về kim ngạch, đạt 579.866 tấn, trị giá 634,3 triệu USD; riêng tháng 6/2022 nhập khẩu đạt 161.338 tấn, trị giá 217,6 triệu USD, tăng 45,2% về lượng và tăng 67,7% về trị giá, giá trung bình 1.348 USD/tấn, tăng 181 USD/tấn so với tháng trước.

 

Nhập khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ)

 

 

Nguồn: VITIC