Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 12/2021 tăng 12% về lượng và tăng 10,6% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 644.493 tấn, trị giá 457,09 triệu USD, giá nhập khẩu trung bình 709,2 USD/tấn, giảm 9 USD/tấn với tháng 11/2021.
Tính chung năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 6,96 triệu tấn, trị giá 4,14 tỷ USD, giảm 15,5% về lượng và tăng 24,6% về kim ngạch so với năm 2020; giá trung bình 593 USD/tấn, tăng 191 USD/tấn so với giá nhập khẩu cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 12/2021 kim ngạch nhập khẩu xăng dầu từ Malaysia giảm 44% về lượng và giảm 42,8% về kim ngạch so với tháng 11/2021, đạt 119.738 tấn, trị giá 85,42 triệu USD, giá trung bình 713,4 USD/tấn, tăng 15 USD/tấn.
Tính chung năm 2021, Malaysia là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất, chiếm 32,4% về lượng và 30,8% về tổng kim ngạch, đạt 2.269.559 tấn, trị giá 1,27 tỷ USD, giá trung bình 563 USD/tấn, tăng 198 USD/tấn so với năm 2020.

Nhập khẩu xăng dầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

Nguồn: VITIC