Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 3.697.721 tấn, trị giá 3,06 tỷ USD, giá trung bình 829 USD/tấn.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia trong 4 tháng đầu năm 2024, chiếm hơn 30% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 1.132.366 tấn, trị giá 936 triệu USD, tăng 126,3% về lượng và tăng 129% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023; trong đó riêng tháng 4/2024 nhập khẩu giảm 21,9% về lượng và giảm 18,8% kim ngạch so với tháng 3/2024, đạt 240.475 tấn, trị giá 213,1 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Hàn Quốc, chiếm hơn 27-28% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2024, đạt 1.062.004 tấn, trị giá 841,1 triệu USD, giảm 15,6% về lượng và giảm 21,2% về kim ngạch; riêng tháng 4/2024 nhập khẩu đạt 379.726 tấn, trị giá 300,1 triệu USD, tăng 8,2% về lượng và tăng 7,4% về trị giá.
Tiếp đến là thị trường Singapore, 4 tháng đầu năm 2024 chiếm 26-27% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 17,1% về lượng và tăng 17,9% về kim ngạch, đạt 967.598 tấn, trị giá 832,5 triệu USD; riêng tháng 4/2024 nhập khẩu từ thị trường này tăng 24,5% về lượng và tăng 25,1% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 4 tháng đầu năm 2024 chiếm hơn 11% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, tăng 19,3% về lượng và tăng 15,5% về kim ngạch, đạt 421.381 tấn, trị giá 358,1 triệu USD; riêng tháng 4/2024 nhập khẩu đạt 155.507 tấn, trị giá 134,3 triệu USD, tăng 55,1% về lượng và tăng 56,4% về trị giá. 
Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 2% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 4 tháng đầu năm 2024.
Nhập khẩu xăng dầu 4 tháng đầu năm 2024
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/5/2024 của TCHQ)

 

Nguồn: Vinanet/VITIC