Mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Ai Cập trong tháng 12/2021 là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, kim ngạch đạt 10 triệu USD, tăng 0,71% so với tháng trước và tăng 61,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 25,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là xuất khẩu nhóm mặt hàng xơ, sợi dệt các loại, kim ngạch đạt 3,9 triệu USD, tăng nhẹ 0,7% so với tháng 12/2020, nhưng giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 10% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Đứng thứ 3 là nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,6 triệu USD, giảm 14% so với tháng trước, nhưng tăng mạnh 48,7% so với cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra trong tháng 1/2021, Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng khác sang thị trường Ai Cập: xuất khẩu hàng thủy sản, rau quả, hạt điều, kim loại thường khác và sản phẩm, cà phê, phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng dệt may, điện thoại các loại và linh kiện…trong đó xuất khẩu rau quả tăng 91,5% so với tháng trước và tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Ai Cập tháng 1/2021
(tính toán từ số liệu công bố ngày 8/2/2021 của TCHQ)
ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC