Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 8/2021, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 57,3 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2021 lên 638,6 triệu USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 20,2% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu hàng dệt may các loại sang Campuchia trong tháng 8 đạt 57,3 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng/2021 lên 453,3 triệu USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 14,4% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia.
Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia 8 tháng đầu năm 2020 nhìn chung tăng kim ngạch so với 8 tháng đầu năm 2020; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Phân bón các loại tăng 66,7%; xơ, sợi dệt các loại tăng 137,2%; hàng rau quả tăng 186,1%; thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh tăng 645,4%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Clanhke và xi măng giảm 51,5%; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ giảm 43,9%; kim loại thường khác và sản phẩm giảm 21,3%;
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Campuchia 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 14/9 của TCHQ)

Nguồn: VITIC