Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2023, kim ngạch xuất sang Campuchia đạt 430,4 triệu USD, tăng 17,6% so với tháng trước, tính chung 2 tháng đầu năm 2023 kim ngạch xuất khẩu đạt 797,5 triệu USD, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước.
Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 2/2023, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 77,5 triệu USD, tăng 25,4% so với tháng trước, 2 tháng đầu năm đạt 139,2 triệu USD, chiếm 17,4% tỷ trọng.
Tiếp đến là xuất khẩu hàng dệt may, trong tháng 2/2023 đạt 73,6 triệu USD, 2 tháng/2023 đạt 120,3 triệu USD, chiếm 15,1% tỷ trọng,
Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước: Phân bón các loại tăng 15,7%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 23,7%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 16,6%; clanhke và xi măng tăng 29,8%.
Số liệu xuất khẩu sang Campuchia 2 tháng đầu năm 2023

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/3 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC